STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Stavebná činnosť je rôznorodého charakteru, podľa účelu výstavby, samotnej technológie stavby a podľa požiadaviek trhu. 

Ukážky našej práce