HalyStuk s.r.o.

Móricová 12, 054 01 Levoča

IČO: 51 261 294

tel.: 0914 221 176

email: halystuk@gmail.com

Mgr. Oliver Halkovič, konateľ spoločnosti

mobil: +421 914 221 176

e-mail: halystuk@gmail.com