RODINNÝ DOM LEVOČA

Na stavbe sa podieľali:

Stavbyvedúci: Ľubomír Halkovič v spolupráci s Oliver Halkovič

Architekt: Ing. arch. Richard Kráľovič v spolupráci s Ing. arch. Zuzana Kráľovičová

Stolár: Štefan Švancar

Šikovní majstri: Maťo, Vojto, Mišo, Fero, Karol, Braňo, Dušan, Tuči a Lexikón, vodári Jano a Jano, elektirkári a ďalší

a v neposlednom rade investor Robo