Markušovce

Výstavba hrubej stavby rodinného domu.