Iná savebná činnosť

Rôzne práce menšieho rozsahu.