STROJOVÉ OMIETANIE

Omietky sú ozdobou a ochranou murovaných konštrukcií. Okrem dekoratívnej úlohy  spĺňajú aj celý rad stavebno-fyzikálnych požiadaviek.  

Požiadavky na vlastnosti omietok

Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budovy, jej nosných aj nenosných prvkov pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia (dážd, vietor, slnečné žiarenie, mráz, sneh). Pri vnútorných omietkach táto požiadavka odpadá. Omietka, či už interiérová alebo exteriérová však musí spĺňať aj viaceré ďalšie dôležité vlastnosti, a to najmä:

  • dostatočná pevnosť;
  • tepelná akumulácia;
  • zvuková izolácia;
  • regulácia vlhkostného režimu v interiéri;
  • vodoodpudivosť;
  • odolnosť proti požiarom;
  • difúzna schopnosť;
  • estetická funkcia.

Ukážky našej práce