PRERÁBKA  STARÝCH   DOMOV

Na to aby sme opravili alebo postavili nový dom, môžeme mať veľa pohnútok, či už citových alebo estetických. Pri rekonštrukcii nám nejde o to, aby sme staré nahradili novým, ide najmä o opravy poškodených častí domu, zvýšenie jeho štandardu a komfortu, aby sme vytvorili zdravé a príjemné prostredie.

Rekonštrukcia zvyčajne môže vyjsť drahšie, avšak má svoje výhody. Pri oprave môžete postupovať pomaly a teda aj financovať postupne.

Pred začiatkom rekonštrukcie domu je dôležité:

  • spraviť prieskum histórie a vývoja domu a jeho okolia;
  • spoznať, akým spôsobom bol dom obývaný a ako fungoval;
  • rozpoznať charakteristické prvky a materiály a detaily typické pre domy v regióne;
  • spraviť analýzu a diagnostiku domu aby ste mohli následne odstrániť poruchy a nadmernú vlhkosť
  • zistiť si, či sa na váš dom vzťahujú miestne zákony pre obnovu
  • navrhnúť obnovu s celkovým materiálovým a energetickým konceptom

Až hlbšie spoznanie uvedených častí vám napovie ako dom pre vaše potreby využiť a súčasne zachovať jeho hodnoty.

Ukážky našej práce

Rodinný dom Jablonov nad Turňou, okres Rožňava

Rodinný dom Levoča, okres Levoča